Profesionální web o Travianu

TOPlist

Jednotky germáni

Pálkař

pálka.gif

Rychlost: 7 polí/hod.
Nosnost: 60 suroviny
Výživa: supply 1
Doba výcviku: 0:15:00


Pálkař je nejlevnější jednotka v Travianu. Je rychle trénovaný, průměrný v útoku a jeho obrnění není nejsilnější. Při střetu s jízdní pěchotou velmi snadno podlehne.

Požadavky:
Kasárny úroveň 1

Oštěpař

ošt.gif

Rychlost: 7 polí/hod.
Nosnost: 40 suroviny
Výživa: supply 1
Doba výcviku: 0:23:20


Oštěpař je v obraně velmi účinnou zbraní. Dlouhý oštěp mu zaručuje úspěchy v boji proti jízdě.

V útoku však dosahuje minimálních výsledků.

Požadavky:
Akademie úroveň 1

Sekerník

sek.gif

Rychlost: 6 polí/hod.
Nosnost: 50 suroviny
Výživa: supply 1
Doba výcviku: 0:25:00


Sekerník je nejsilnější pěší jednotkou Germánů. Je silný v útoku a zajišťuje kvalitní obranu, je ale pomalejší a dražší než ostatní jednotky.

Požadavky:
Akademie úroveň 3, Kovárna úroveň 1

Zvěd

zvě.gif

Rychlost: 9 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: supply 1
Doba výcviku: 0:23:20


Zvěd Germánů často tráví čas na svých špionážních cestách do nepřátelských vesnic. Chodí pěšky, a proto není příliš rychlý. Nenápadně prozkoumá vesnici nepřátel a odhalí stav jejich armády, surovin i obrany.

Pokud nejsou v nepřátelské vesnici přítomní žádní zvědové, zůstanou tvoji zvědové neodhaleni.

Požadavky:
Akademie úroveň 1, Hlavní budova úroveň 5

Rytíř

ryt.gif

Rychlost: 10 polí/hod.
Nosnost: 110 suroviny
Výživa: supply 2
Doba výcviku: 0:50:00


Rytíř je dobře vybavený těžkooděnec, který zaručuje kvalitní obranu. Pěchota může jen těžko zápasit s jeho pevnými štíty.

Díky těžké výzbroji není Rytíř zkušený v útoku a pro jízdu je relativně pomalý. Jeho trénování je dlouhé a nákladné.

Požadavky:
Akademie úroveň 5, Stáje úroveň 3

Teuton jezdec

teu.gif

Rychlost: 9 polí/hod.
Nosnost: 80 suroviny
Výživa: supply 3
Doba výcviku: 1:01:40


Teuton jezdec je silný válečník, před nímž se nepřátelé se strachem sklání k zemi. Je také kvalitní obránce proti nepřátelské jízdě, avšak jeho trénování je drahé a výživa nákladná.

Požadavky:
Akademie úroveň 15, Stáje úroveň 10

Germánské beranidlo

ber.gif

Rychlost: 4 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: supply 3
Doba výcviku: 1:10:00


Germanské beranidlo je zbraň, která podporuje útok pěchoty a jízdy. Jeho úkolem je zničit hradby nepřátel a usnadnit tak přístup svým útočníkům.

Nemá schopnost obrany, proto je pro jeho efektivní využití potřeba doprovod vojenských jednotek.

Požadavky:
Akademie úroveň 10, Dílna úroveň 1

Katapult

kat.gif

Rychlost: 3 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: supply 6
Doba výcviku: 2:30:00


Katapult je vynikající zbraň, pomocí níž bouráte budovy a surovinové doly. Sama o sobě má téměř nulovou schopnost obrany, proto by měla být vždy doprovázena armádou.

Čím vyšší je úroveň Shromaždiště, tím lépe je posádka katapultů trénována. Shromaždiště na úrovni 10 ti umožní zamířit na kteroukoli budovy, s výjimkou Úkrytu.

Požadavky:
Dílna úroveň 10, Akademie úroveň 15

Kmenový vůdce

kmen.gif

Germáni si vybírají vůdce ze svých řad. Nově zvolený vůdce musí být vzdělaný ve válečných strategiích, ale musí mít i odvahu a ovládat řečnické umění. Díky těmto schopnostem dokáže přimět obyvatelstvo ostatních vesnic, aby se vzdali loajality vůči své původní vesnici.

Pokaždé, když promlouvá k obyvatelům vesnice, jejich loajalita se snižuje až nakonec přejdou k tvému lidu.

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 5, Akademie úroveň 20

1  
2  
 
Nic jiného nehledejte!!!www.webtravian.7x.cz a správná volba! To my věřte...